Vierdaagse Welthuis Buytenhaghe.

Op donderdag 6 juni jl. waren wij uitgenodigd om de avondvierdaagse van dit mooie woonzorgcentrum binnen te halen onder onze gezellige Knarrenklanken. Deze keer was er geen buschauffeur beschikbaar, dus gingen we met eigen vervoer. Rond 19:00 uur aangekomen op het parkeerterrein aldaar namen wij onze intrumenten ter hand en even later stonden wij voor de entree van het tehuis met Adio Amore ‘in’ te spelen. Omdat we toch al op de juiste plek stonden, besloten we om maar meteen door te gaan met de muzikale binnenhaling van de deelnemers, die na kort gevolg aankwamen. Het was er prima weer voor en we maakten er een royaal buitenoptreden van. Daarna naar binnen waar we onze set voor de befaamde Hulster Dweildag (zondag 16 juni a.s.) met succes ten gehore brachten…

Een toespraak volgde met uitreiking van de medailles en dat betekende voor ons een time-out, waarbij we een drankje kregen aangeboden van het huis.

Na de pauze gooiden we er de swing in met een set van nummers, die het altijd goed doen bij onze oudere garde en werd er dan ook fanatiek meegeklapt en uit volle borst meegezongen. Als slagwerkers moesten wij zelfs een paar keer plaats maken voor het passeren van polonaises! Het was een leuk feest en men genoot er zichtbaar van.

Aan bijna alles komt echter een einde en was het rond een uur of negen ook wel weer genoeg geweest voor de bewoners, die moe, maar zeer waarschijnlijk ook voldaan van een leuke dag, de behoefte hadden hun bed op te zoeken. Door de organisatie werden wij zeer hartelijk toegesproken met een woord van dank en zij zien ons volgend jaar graag weer terug, zo werd er gezegd. Natuurlijk willen wij daar graag gehoor aan geven. Na deze leuke, motiverende woorden gingen ook wij weer huiswaarts en kunnen terugzien op een hele leuke avond, waarop we heerlijk met elkaar gemusiceerd hebben voor een geweldig publiek.