Afscheid instructeur Bart Spiekstra.

Geheel onverwachts lanceerde onze instructeur Bart Spiekstra onlangs de mededeling dat hij ons, na drie jaar, ging verlaten, wegens het aanvaarden van een baan in de zorg, waardoor hij geen ruimte meer zou hebben om op maandagavond naar De Vrolijke Noot te komen. Dit kwam ons erg rauw op ons dak, maar wij respecteren zijn genomen besluit uiteraard wel.

Op maandag 13 juli, de laatste repetitie voor de aanvang van onze zomerstop, was het dan zover: de laatste repetitie met ‘onze Bart’. En de Blaasknarren zouden de Blaasknarren natuurlijk niet zijn, als zij niets in petto hadden om hem in het zonnetje te zetten met een woord van dank. Tot 21:00 uur werd er “normaal” (coronaproof) gerepeteerd en ving onze pauze aan, waarbij meteen om ieders aandacht werd gevraagd en Bart naar voren werd geroepen door Petra en Margareth. Er volgde een woord van dank en waardering en het overhandigen van een paar leuke presentjes als aandenken. Daarbij valt te denken aan een mooie collage, een transparante paraplu met de namen van alle knarrendames. Ook door het bestuur werd niet aan zijn vertrek voorbij gegaan en maakte onze secretaris Mark hierna van de gelegenheid gebruik om hem een gezellige biermand aan te bieden met een woord van dank namens Stompcity Music. Eindelijk zagen wij Bart nu ook eens een keertje emotioneel met een mond vol tanden!

Na de pauze volgde er een toespraak van Bart zelf, waarbij hij onder andere uitgebreid en gedetailleerd uitlegde hoe hij het muziekles geven zelf ziet. Na zijn relaas werd er nog even gerepeteerd, maar werd eerst nog even aan Bart medegedeeld dat wij een afscheidsnummer voor hem wilden spelen. En dat vond Bart natuurlijk wel goed. Zoals met elkaar (en voor Bart in het diepste geheim) afgesproken gingen we allemaal staan en speelden we voor Bart het toepasselijke “I Did It My Way”, gevolgd door nog wat andere populaire “Spiekstra-nummers”; we maakten er maar meteen een gezellig feestje van.

De repetitie was om 22:00 uur ten einde en werd er nog een tijdje gezellig na geborreld met een drankje van de club, vanwege zowel het afscheid van Bart als de aanvang van de zomerstop.

Via deze weg willen wij Bart nogmaals bedanken voor wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. We hebben zowel theoretisch als praktisch veel van hem geleerd en hij wist ons, in toch wel vrij korte tijd, naar een hoger niveau te tillen. “Bart, we gaan je missen en wensen je heel veel succes toe in je carrière. Je zei, dat je nog eens langs zou komen als de crisis voorbij is en alles weer normaal is. De koffie staat dan zeker voor je klaar in De Vrolijke Noot! Tot dan…”.