Informatie

Muziekvereniging Stompcity Music 
Leidschendam-Voorburg

Feestkapel De Blaasknarren is onderdeel van Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam-Voorburg welke is opgericht 29 januari 1999.

Het eerste onderdeel wat door de oprichters opgezet was is Feestkapel De Blaasbalgen. Na drie succes volle seizoenen met deze groep werd er tijdens een ledenvergadering voorgesteld om een tweede onderdeel op te zetten. Na een jaar van voorbereiding en veel sparen werd er 7 oktober 2002 een informatieavond gegeven. Resultaat 25 nieuwe leden.

De doelstelling van Muziekvereniging Stompcity Music is dat Feestkapel De Blaasbalgen de motor en het onderdeel blijft dat qua uitstraling en muzikaliteit verder zal moeten groeien. Door de komst van de 24-uurs economie is en was het voor vele ontzettend moeilijk om 100 procent aan een vereniging te kunnen geven en dat wordt bij De Blaasbalgen wel gevraagd. Lees nu niet dat er niets kan bij De Blaasbalgen maar het huidige bezettingspercentage is 95 procent, bij optredens en repetities, en dat willen het bestuur en de leden wel graag blijven halen. Dit kunnen wij alleen maar als er een alternatief geboden wordt en dat kunnen wij nu doen met Feestkapel De Blaasknarren. Een feestkapel net als alle andere muziekverenigingen, alleen wordt er niet 45 keer per jaar opgetreden.

 • De doelstellingen van De Blaasknarren zijn:
  > gezellig 1 keer per week op maandagavond repeteren.
  > optreden tussen de 10 en 15 keer per jaar.
  > een zo’n hoog mogelijk muzikaal niveau halen.
  > een goed alternatief bieden voor doorstromers vanuit De Blaasbalgen.
 • Wij bieden u:
  > een gezellige muziekvereniging.
  > dweilmuziek in de breedste zin van het woord.
  > kleding en instrumenten in bruikleen van de vereniging.
  > vervoer per luxe touringcar van en naar de optredens.
  > eventuele doorstroom naar De Blaasbalgen.

Hartelijke groet,

Feestkapel De Blaasknarren.